Logo Acme-Superior โทร. 0-2954-9166-7, 0-2591-9941-2
บริษัท แอคมี่ สุพีเรียร์
รับผลิตและออกแบบ เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเทคโนโลยี CAD
หน้าแรก สินค้า การผลิต เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา  บริษัทฯ มีฝ่ายผลิต ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ประกอบด้วย แผนกตัด(Cutting), แผนกเย็บ(Sewing), แผนกควบคุมคุณภาพ(QC) และแผนกคลังสินค้า

 

 

 

 

 

 


แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

เครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย
เครื่อง Plotter และโปรแกรม Modalis & Dimino
ของ Lectra Systemes จากประเทศฝรั่งเศส
แผนกตัด (Cutting)
 
  บริษัทแอคมี่ สุพีเรียร์ จำกัด
23/69 หมู่ที่ 6 ซอย ชินเขต 1/41
แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2954-9166-7, 0-2591-9941-2 โทรสาร. 0-2954-9168
E-mail. info@acme-superior.com