ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ชุดยูนิฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและปริมาณอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งหากปริมาณที่มากอาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตได้…