รู้หรือไม่ ทำไม? หมอถึงสวมใส่เสื้อกาวน์สีขาว (Lab Coat)

รู้หรือไม่ ทำไม? หมอถึงสวมใส่เสื้อกาวน์สีขาว (Lab Coat)

ในปัจจุบัน เสื้อกาวน์สีขาว เป็นเครื่องแต่งกายตามแบบมาตรฐานของแพทย์ ในประเทศทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทย จนทำให้ เสื้อกาวน์สีขาว กลายเป็นเอกลักษณ์ของแพทย์ไปแล้ว

เดิมที ก่อนศตวรรษที่ 20 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เครื่องแต่งกายของแพทย์ คือ เสื้อคลุมสีดำทั้งชุด (black garb) เนื่องจากในสมัยก่อน ชุดสีดำถือเป็นชุดที่เป็นทางการ เป็น Formal Attire ซึ่งมีหลักฐานที่สำคัญชิ้นหนึ่งคือภาพเขียน ที่โด่งดังของ Thomas Eakin ในปี 1875 เป็นภาพในห้องผ่าตัดของ Jefferson Medical College ในเมือง Philadelphia เป็นภาพ Dr. Samuel Gross กับผู้ช่วยกำลัง ผ่าตัดในเสื้อคลุมสีดำทั้งชุด มีชื่อภาพว่า The Gross Clinic