4สิ่งไม่ควรทำ ในการออกแบบ ชุดยูนิฟอร์ม

4สิ่งไม่ควรทำ ในการออกแบบ ชุดยูนิฟอร์ม

🧣 การใช้ผ้าไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ผ้าแต่ละชนิดที่นำมาผลิตเป็นชุดยูนิฟอร์มนั้น มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน หากเลือกผ้าที่ไม่เหมาะกับการทำงาน ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงาน หรือสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ เช่น เลือกใช้ผ้าที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรงและมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติมาใช้ตัด เย็บ กับชุดช่างที่ต้องการทำงานกลางแจ้ง เน้นความทนทานหรือในบางครั้งต้องการความปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต หรือ การเลือกผ้าบางมากเกินไปมาผลิตเสื้อ office หรือในไลน์ผลิตในขณะที่พนักงานต้องทำงานในห้องแอร์ อาจทำให้พนักงานของรู้สึกไม่อยากใส่ชุดยูนิฟอร์มนั้น ทั้งยังอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอีกด้วย
🎨 การใช้สีสันที่ไม่ตรงกับเอกลักษณ์องค์กรหรือ Corporate identity (CI)
การเลือกใช้สีในชุดยูนิฟอร์ม ควรเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเท่านั้นหรืออ้างอิงจาก Corporate identity ขององค์กร รวมถึงการใช้ LOGO ไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือขาวดำ เพราะหากเลือกใช้สีอื่นที่ไม่ใช่สีขององค์กร อาจทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูไม่สอดคล้องกัน และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวผู้พบเห็นได้
🔠 การใส่ข้อความที่มีเนื้อหามากเกินไป
ในชุดยูนิฟอร์มนั้นควรมีเพียงแค่ชื่อองค์กรและโลโก้ หากต้องการใส่ข้อความลงไป ก็ควรใส่เป็นเพียง Slogan ขององค์กรเท่านั้น ไม่ควรใส่ข้อความที่มีเนื้อหามากลงไปเพราะจะทำให้ชุดยูนิฟอร์มดูหลายตา และดูมีลวดลายเยอะเกินไป
👔 ปล่อยให้ชุดยูนิฟอร์มไม่สวยงาม ทำให้องค์กรดูไม่เป็นมืออาชีพ!!
รูปร่างหน้าตาของยูนิฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ หรือความเป็นมืออาชีพ ขององค์กร เพราะฉะนั้นการออกแบบยูนิฟอร์มจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ และต้องใส่ใจรายละเอียดอย่างมาก”