About Us

ACME SUPERIOR

LOOK GOOD FEEL GOOD THINK

บริษัท แอคมี่ สุพีเรียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯและเริ่มผลิตสินค้า ในปี พ.ศ.2548 ในฐานะผู้ผลิตชุดพนักงานหรือยูนิฟอร์มให้กับลูกค้า ในกลุ่มโรงงาน องค์กร ห้างร้านต่างๆ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ (Customized uniform) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ Branding ความเป็นหนึ่งเดียว ความสวยงามรวมถึงรูปแบบของสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนงานต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ในวงการการ์เมนท์มากกว่า 20 ปีของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการจัดหา วัตถุดิบใหม่ๆในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความพึงพอใจในสินค้า การให้คำปรึกษาและการบริการอย่างมืออาชีพ ในราคาที่ยุติธรรม ไม่ทิ้งงาน ส่งตรงเวลาและที่สำคัญได้สินค้าตรงตามที่ตกลง

ในปัจจุบันบริษัทฯได้มีนโยบายพัฒนาและสนับสนุนการนำผ้าคุณสมบัติพิเศษ (functional textile) มาใช้ผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและรูปแบบการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้ากันแบคทีเรีย (anti bacteria) ผ้ากันน้ำ (water repellent) ผ้า Dry tech ผ้ากันน้ำมัน (Soil release) เพื่อเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Vision

” To be a professional and reliable uniform partner “
มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นพาร์ทเนอร์เรื่องชุดยูนิฟอร์มอย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้
Why Acme Superior

  1. เราสามารถช่วยให้การจัดซื้อยูนิฟอร์มเป็นเรื่องที่ “ง่าย” และ “สะดวก”
  2. เราเข้าใจในความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
  3. เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ ตัดเย็บสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
  4. เรามีเครื่องมือ นวัตกรรม วัตถุดิบ เฉพาะทางเพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งาน
  5. ด้วยประสบการณ์ของเราสามารถแนะนำ สินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
  6. เราให้บริการอย่างมืออาชีพ ติดต่อง่าย ไม่ทิ้งงานและพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
  7. เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม
  8. เรารับประกันคุณภาพสินค้าให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
ลูกค้าของเรา

Clients