กางเกงพนักงานติดห่วงเชคโก

  • กางเกงพนักงานติดห่วงเชคโก
  • มีธนูรัดเอว
  • กระเป๋าหน้า 2 ใบ
  • กระเป๋าหลังเจาะมีฝาปิด 2 ใบ
  • กางเกงมีจีบ
SKU: ASI_02 Category: