ชุดคลุมท้องกุ๊นลูกไม้

  • ชุดคลุมท้องกุ๊นลูกไม้
  • ติดลูกไม้ที่ปกเสื้อ
  • มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ
  • ติดกระดุมหน้า
  • มีจีบระบายหน้า