ชุดคลุมท้องติดซิป

  • ชุดคลุมท้อง
  • ติดซิปหลัง
  • มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ
  • มีจีบระบายหน้า