หมวกแก็ปตัดต่อ 2 สี

  • หมวกแก็ปตัดต่อ 2 สี
  • สีเทาและสีส้ม