หมวกแก็ปตัดต่อ 3 สี

  • หมวกแก็ปตัดต่อ 3 สี
  • สีเหลือง สีดำและสีส้ม