เสื้อกาวน์แขนยาวสีขาว

  • เสื้อกาวน์แขนยาวจั๊มปลายแขนสีขาว
  • ปกฮาวาย
  • ไม่มีกระเป๋า
  • หน้าสาปติดเวลโก้
  • ความยาวพอดีตัว
SKU: PTF_04 Category: