แจ็กเก็ตทรงยีนส์

  • แจ็กเก็ตทรงยีนส์
  • ติดแถบสะท้อนแสงสีเทาที่บ่าหลัง
  • กระเป๋าบน 2 ใบ กระเป๋าล่าง 2 ใบ
  • มีที่เสียบปากกา
  • สาปซ้อนติดกระดุมด้านใน
SKU: 139_01 Category: