แจ็กเก็ตติดซิปฟันทองเหลืองตัดต่อ 2 สี

  • แจ็กเก็ตติดซิปฟันทองเหลืองตัดต่อ 2 สี
  • สีดำและสีเหลือง
  • กระเป๋าข้าง 2 ใบ
  • มีที่เสียบปากกา
SKU: WMP_06 Category: