เสื้อช็อปแขนสั้นติดซิป

  • เสื้อช็อปแขนสั้นติดซิป
  • ติดแถบสะท้อนแสงบ่าหลัง
  • ติดอาร์ม Safety
  • ปกล้ำ
  • กระเป๋าบน 2 ใบ กระเป๋าล่าง 2 ใบ
  • มีที่เสียบปากกา
  • หน้าสาปติดซิป
SKU: ALM_10 Category: