เสื้อช็อปแขนlสั้นตัดต่อ 2 สี

  • เสื้อช็อปแขนสั้นตัดต่อ 2 สี
  • สีน้ำตาลและสีแดง
  • เสื้อแม่บ้าน
  • ปกคอจีน
  • กระเป๋า 2 ใบ
SKU: GLN_01 Category: